Ouderraad

De Ouderraad (OR) is de verbindende schakel tussen ouders, school en kinderen. Door het organiseren van activiteiten en het ondersteunen van leerkrachten en school proberen wij bij te dragen aan het ‘rijk en betekenisvol’ maken van de schoolperiode van ieder kind op De Hoeksteen. Wij doen dit door bijvoorbeeld het organiseren van allerlei spot- en culturele evenementen, maar ook door het organiseren van excursies of schoolfeesten.

De OR wordt aangestuurd door een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal algemene leden. De activiteiten die verzorgd worden zijn georganiseerd in zogenaamde werkgroepen. Deze worden aangestuurd door een lid van de OR en aangevuld met ouders die aan hebben gegeven dat zij graag bij deze activiteit willen helpen. Deze hulpouders worden ieder jaar gevonden via de hulpouderlijst. Deze lijst wordt aan het begin van ieder jaar uitgedeeld aan alle ouders, met het verzoek deze in te vullen.

Het dagelijks bestuur overlegt regelmatig met de directeur om de samenwerking zo goed mogelijk af te stemmen. Ook geeft de OR (gevraagd of ongevraagd) advies over allerlei zaken die kunnen dragen aan een prettig klimaat en een fijne school.

Om alle activiteiten mogelijk te maken vragen we jaarlijks een bijdrage in de kosten aan de ouders. Deze ouderbijdrage wordt door de OR beheerd. Uw bijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor activiteiten die uw kind of kinderen rechtstreeks ten goede komen.

Jaarlijks legt de OR verantwoording af aan alle ouders in een algemene leden vergadering over de uitgaven en de plannen voor het volgende jaar (de begroting).

De OR is te bereiken via het volgende mailadres: hoeksteen_or@pcpobr.nl

De OR bestaat uit de volgende leden:

  • Anchala Jainandunsing (voorzitter) –> ouder groep 4
  • Wouter Jansen (penningmeester) –> ouder groep 5 + groep 7 
  • Mark Fakkers –> ouder groep 4 + groep 7 
  • Jordy Bezemer –> ouder groep 5 + groep 6
  • Sabine Bezemer – ouder groep 5 + groep 6
  • Lusine Asatryan –> ouder groep 3 + groep 5
  • Thomas Rook --> ouder groep 4
  • Lisa Hengstmengel -> ouder groep 6
  • Karen Bouwens - Voogt --> ouder groep 5