Missie en visie

 

Onze visie

Wij geloven in kinderen. In hun levenslust en hun drang om te leren en te ontwikkelen. Wij zien het als onze belangrijkste taak om kinderen uit te dagen en hun leven te verrijken. Wij doen dit niet alleen en vertrouwen daarom op de kracht van samenwerken om zo een zo kansrijk mogelijk kindnetwerk op te  bouwen rondom ieder kind. 

Ons motto

"Gun alle kinderen alle kansen, maak hun leven rijk en betekenisvol!" 

Wij willen onze kernwaarden vorm geven door:  

  • Veiligheid te garanderen door één duidelijke pedagogische lijn voor alle deelnemers ‘Zo gaan wij hier met elkaar om!’
  • De ontwikkeling van kinderen te kiezen als ons belangrijkste uitgangspunt ‘Is dit goed voor het kind?’
  • Te kijken naar een totale en brede ontwikkeling van het kind ‘Waar ben je goed in en hoe wil je uitgedaagd worden?’
  • Te denken in mogelijkheden en positief te blijven kijken naar de ontwikkeling van ieder kind ‘Hoe zou het ook kunnen en past dit bij jou?’