Wetenschap en technologie

In de ochtend staat het lesprogramma in het teken van de basisvakken. Daarover leest u meer op de pagina basisvakken. 

In de middag wordt er onderzoekend en ontwerpend geleerd met Faqta. Faqta is een leerplatform met  een kerndoeldekkend programma voor wereldoriëntatie, wetenschap en burgerschap. De kinderen leren op thematische wijze 21e-eeuwse vaardigheden toe te passen, waarbij de leerkracht de leerlingen coacht en er voldoende ruimte is om te differentiëren op onderwijsbehoeften. 

Daarnaast vinden we het belangrijk om de leerlingen andere vaardigheden aan te leren. Dit doen we door het programma Faqta talent, maar ook door de workshoprondes of leskisten van Maakotheek zoals hieronder te zien is. 

Op school hebben we daarnaast allerlei materiaal om leerlingen bijvoorbeeld te programmeren, vaardigheden aan te leren met robots als de Beebot bij de kleuters en de Ozobot bij de bovenbouw.