Christelijke identiteit

De Hoeksteen is een christelijke school voor basisonderwijs. Dat betekent dat wij willen leven en werken vanuit Christelijke waarden, zoals die via de verhalen in de bijbel met ons zijn gedeeld en waarin wij op Jezus bouwen en vertrouwen als hoeksteen van ons geloof en als voorbeeld van de liefde voor alle kinderen. 

In de dagelijkse praktijk komt dit op verschillende manieren aan de orde:

  • respectvolle omgang met jezelf elkaar en de wereld
  • godsdienstlessen via de methode Kind op Maandag
  • viering van de christelijke feesten
  • gebed
  • bijbel lezen
  • gesprekken
  • zingen van Christelijke liederen 
  • de identiteitskast bij de ingang

Ieder jaar vieren we een feestdag met alle kinderen in de kerk. Het ene jaar is dat met Pasen en het andere jaar is dat met kerst. Op deze manier leren de kinderen niet alleen over de verhalen die bij de vieringen horen, maar ook over de gebruiken in een kerk.

Iedereen die de identiteit van de school onderschrijft en respecteert is bij ons van harte welkom.