School in beweging

Vanuit het idee om het leven van kinderen ‘Rijk en betekenisvol’ te maken willen wij ons de komende  jaren met name gaan onderscheiden op onze beweegcultuur. U ziet dit nu al in ons wekelijks 2e  sportmoment, energizers en actieve coöperatieve werkvormen in de lessen, maar ook bijvoorbeeld aan de inrichting van onze binnen- en buitenruimte. 

Sport en bewegen hebben een positieve invloed op de fysieke gezondheid, maar ook op de hersenstructuur en de cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wij zullen de komende jaren bezig zijn om de positieve effecten van sport en bewegen op leer- en schoolprestaties te benutten en optimaliseren. Dat gebeurt op verschillende manieren, die we ook met elkaar kunnen combineren:

 • Het lopen van de Daily Mile. Die lopen wij 1 keer in de week.  
 • We creëeren een dynamische schooldag. 
 • Meer bewegen voor en/of na het leren door meer gymlessen en gedurende de dag extra  beweegmomenten te creëren.  
 • Bewegend leren: bijvoorbeeld taal of rekenen terwijl de leerlingen bewegingen maken.
 • Korte beweegbreak (energizer) tussen de lessen door.  
 • Sedentair gedrag (langdurig zitten) tegengaan, bijvoorbeeld door kinderen staand te laten werken of  het gebruik van beweegmateriaal en deskbikes in de klas. 
 • Het inzetten van onze beweegcoach voor het verstevigen van de samenwerking met de bestaande  sport- en beweegcultuur in de nabije omgeving (denk aan samenwerking met sportclubs en sportstimulerende stichtingen) 
 • Het verbeteren van de kwantiteit en de kwaliteit van het buitenspelen tijdens én na schooltijd, dit  doen we door te werken volgens de methodiek van Beweegwijs.  
 • Het zijn van een Gezonde School op het gebied van sport & bewegen. Sinds 2021 hebben we het  Vignet 'Gezonde School' ontvangen. 
 • Het opzetten van een Schoolsportvereniging gericht op leerlingen die nog geen lid zijn van een  vereniging of voor wie het belangrijk is dat ze meer bewegen of sociale contacten opdoen.  
 • Gebruik van een leerlingvolgsysteem voor bewegen om zo de leerlingen tijdens hun schoolcarrière op  de Hoeksteen te kunnen volgen en daar adaptief mee om te gaan. Dit doen we door te werken met  Beweegbaas.