Ouderhulp

Samen met heel veel betrokken ouders maken wij onze school tot een geweldige plek. Een plek waar het veilig is, aantrekkelijk om te spelen en waar je als kind graag naar toe gaat. Dit gebeurt dagelijks en vaak heel spontaan. Een aantal belangrijke taken hebben wij georganiseerd in wat vastere structuren. U kunt dan denken aan medezeggenschap middels de medezeggenschapsraad of aan de vele ondersteunende activiteiten via de ouderraad of als klassenouder.

Een klassenouder wil graag de betrokkenheid tussen de ouders onderling en met de leerkracht van de groep optimaliseren. Per groep is er in principe één klassenouder. Het klassenouderschap geldt in principe voor de duur van één schooljaar. In het klassenouder protocol leest u over taken en bevoegdheden.

 

Informatie over de ouderraad leest u op deze pagina.