Bovenschoolse plusklas de Raket

De Raket is de bovenschoolse plusklas van elf basisscholen van de stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk en is gehuisvest in ons schoolgebouw.

Hier krijgen meer– en hoogbegaafde kinderen uit de groepen 5 t/m 7 (8) op dinsdagochtend een dagdeel onderwijs en begeleiding van specialistisch opgeleide leerkracht Conny van Beek. Vanuit De Raket wordt ook ambulante begeleiding gegeven aan de leerkrachten in de reguliere klassen binnen PCPO Barendrecht en Ridderkerk.

Daarnaast krijgen we als school begeleiding van Conny voor het opzetten van een goed hoogbegaafdheidsbeleid. Dit in samenwerking met onze hoogbegaafdheidsspecialist Elise Catsburg.