Beweeg wijs

In principe is buitenspelen een activiteit waar kinderen zichzelf zouden moeten kunnen vermaken. Op school is het spelen vaak een pauzeactiviteit, even “los” van het cognitieve programma binnen. Toch zijn er steeds meer kinderen die het ingewikkeld vinden om hun weg op het plein te vinden. Dat kan allerlei redenen hebben: op welke plek zijn er leuke activiteiten voor mij te doen? Waar kan ik even rustig zitten en om mij heen kijken? Met welke kinderen kan ik even fijn spelen? Voor wie moet ik op mijn hoede zijn? 

Het lijkt vaak wat chaotisch op het plein; weinig structuur, andere gezichten, andere leerkrachten, fanatiek voetballende kinderen, wachttijden bij de schommels, hoe kan ik mijn weg hierin vinden? Binnen in de school snap ik alles, maar buiten valt de orde, structuur en duidelijkheid weg. Heerlijk voor heel veel kinderen, erg lastig voor aan andere groep kinderen. Beide groepen willen we bedienen. Wat komt er bij kijken?

Hoe werkt het?

Het schoolplein wordt beschouwd als een buitenklas en wordt in zes kleurenzones verdeeld. Bij elke kleurenzone horen verschillende spelvormen en worden materialen klaargelegd waardoor kinderen, wanneer ze het plein opkomen, laagdrempelig kunnen gaan spelen.De spellen worden begeleid door leerkrachten, juniorcoaches (leerlingen uit de hoogste klassen) en door de Beweegcoach. Op deze manier creëren we een gestructureerde, veilige omgeving waarbij het voor ieder kind duidelijk is hoe het op zijn eigen niveau de spelvorm van zijn/ haar keuze kan spelen. Spelen is tenslotte de belangrijkste beweegactiviteit van kinderen.